Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Úradná tabuľa

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR v roku 2016


 
V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pribeník:

obecpribenik@stonline.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Választások a helyi önkormányzati szervekbe 2018

(647.8 kb)
(279.55 kb)
(52.17 kb)
(52.34 kb)
(45.34 kb)
(44.75 kb)
(4035.24 kb)
(2744.61 kb)
(3340.45 kb)
(2013.97 kb)
(2024.19 kb)
(1948.96 kb)
(59.81 kb)
(11.57 kb)
(244.58 kb)
(1739.66 kb)
(322.53 kb)
(449.53 kb)
(120.23 kb)
(1287.03 kb)