Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01
E-mail: info@pribenik.sk

Starosta: Ing. Ernest Fedor

Zástupca: Pavol Horváth

Poslanci OZ:

Zoltán Filep
MVDr. Vojtech Fetyko
Klára Wágnerová
Šarolta Kandaová
František Kondás
Jozef Szalka

Kontrolór