Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Úradná tabuľa

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR v roku 2016


 
V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pribeník:

obecpribenik@stonline.sk
(45.34 kb)
(44.75 kb)
(4035.24 kb)
(2744.61 kb)
(3340.45 kb)
(2013.97 kb)
(2024.19 kb)
(1948.96 kb)
(59.81 kb)
(11.57 kb)
(244.58 kb)
(1739.66 kb)
(322.53 kb)
(449.53 kb)
(120.23 kb)
(1287.03 kb)