Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Úradná tabuľa

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

30.01.2019

Obec Pribeník

zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obecpribenik@stonline.sk

(134.71 kb)
(43.04 kb)
(43.58 kb)
(160.34 kb)
(98.28 kb)
(43.59 kb)
(647.8 kb)
(279.55 kb)
(52.17 kb)
(52.34 kb)
(45.34 kb)
(44.75 kb)
(4035.24 kb)
(2744.61 kb)
(3340.45 kb)
(2013.97 kb)
(2024.19 kb)
(1948.96 kb)
(59.81 kb)
(11.57 kb)
(244.58 kb)
(1739.66 kb)
(322.53 kb)
(449.53 kb)
(120.23 kb)
(1287.03 kb)