Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Uznesenia OZ

Zápisnice zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Pribeníku  

2020

(543.74 kb)

2019

2018

2017

2016

2015