Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Bytový dom 12 b.j. - PRIBENÍK

Dokumenty na stiahnutie

(5336.76 kb)
(5243.23 kb)
(3506.08 kb)
(1823.15 kb)
(786.25 kb)
(606.15 kb)
(968.46 kb)
(1507.25 kb)
(1674.65 kb)
(1686.26 kb)
(1353.54 kb)
(928.23 kb)
(1808.8 kb)
(3629.87 kb)
(378.57 kb)

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie