Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

VZN

(2707.31 kb)
(1987.48 kb)
(90.17 kb)
(341.14 kb)
(2831.52 kb)
(1702.23 kb)