Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón:

056/62 84 200
0911 990 804

Faktúry

2023

2022

2021

(783.8 kb)

2020

2019

2018

2017

2016