Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00, 628 42 01

Uznesenia OZ

2022

2021

(1521.48 kb)

2020

(1387.45 kb)
(543.74 kb)

2019

2018

2017

2016

2015