Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón:

056/62 84 200
056/62 84 201

Úradná tabuľa

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia viď. stránku https://www.minv.sk/?nr20-posta2

(1001.31 kb)
(2757.49 kb)
(200.88 kb)
(79.39 kb)
(434.04 kb)
(354.24 kb)
(568.38 kb)
(375.71 kb)
(386.23 kb)
(475.68 kb)
(2628.7 kb)
(292.96 kb)
(707.01 kb)
(348.97 kb)
(1288.26 kb)
(200.71 kb)
(776.88 kb)
(865.36 kb)
(641.27 kb)
(544.67 kb)
(659.47 kb)
(2977.35 kb)
(1211.18 kb)
(523.01 kb)
(1321.99 kb)
(1898.5 kb)
(870.17 kb)
(485.01 kb)
(344.34 kb)
(192.57 kb)
(330.67 kb)
(1995.95 kb)
(3274.56 kb)
(43.04 kb)
(43.58 kb)
(160.34 kb)
(98.28 kb)
(43.59 kb)
(647.8 kb)
(279.55 kb)
(52.17 kb)
(52.34 kb)
(45.34 kb)
(44.75 kb)
(4035.24 kb)
(2744.61 kb)
(3340.45 kb)
(2013.97 kb)
(2024.19 kb)
(1948.96 kb)
(59.81 kb)
(11.57 kb)
(244.58 kb)
(1739.66 kb)
(322.53 kb)
(449.53 kb)
(120.23 kb)
(1287.03 kb)