Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón:

056/62 84 200
0911 990 804

Samospráva

Adresa:
Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: 056/62 84 200
E-mailobecpribenik@gmail.com

Starosta:
Mgr. Martin KROPUCH

Poslanci:
MUDr. Tomáš HOLCZREITER (zástupca starostu)
Gabriela BALOGHOVÁ
József ESZENYI
Gyula SZPISÁK
Eva DOBÓOVÁ
Ing. Gabriel MÁTÉ
Elvira DEDEJOVÁ

Kontrolór:
Ing. Olivér KISS