Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón: +056 / 628 42 00
E-mailobecpribenik@gmail.com

Starosta: Ing. Ernest Fedor

Zástupca: Ing. Adriana Bucsiová Praščáková
Poslanci: Lívia Andaházyová
                 Andrea Hajduová
                 Csaba Cap
                 Nikoletta Fedorová
                 Zoltán Filep
                 Klára Wágnerová

Kontrolór: Ing. Olivér Kiss