Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón:

056/62 84 200
056/62 84 201

Uznesenia OZ

2023

2022

2021

(1521.48 kb)

2020

(1387.45 kb)
(543.74 kb)

2019

2018

2017

2016

2015