Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2022 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Granite group s. r. o.
Dod.: Obec Pribeník
755 €
7/2022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pribeník Odb.: Obec Pribeník
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
24 297.60 €
6/2022 Vystúpenie hudobnej skupiny Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Mezodi BT.
0 €
5/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ladislav Semivan
Dod.: Obec Pribeník
2 000 €
849677001-1-2022-NZP nájom pozemkov Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Železnica Slovenskej republiky, Bratislava
0 €
4/2022 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: MAS Bodrog, o.z.
Dod.: Obec Pribeník
990 €
CO-51/2022-TV Výpožička materiálu CO Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Okresný úrad Trebišov
0 €
DS/092/2022 úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie z rozpočtu poskytovateľa Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 506 €
3/2022 Kúpa pozemku Odb.: Miroslav
Dod.: Obec Pribeník
5 220 €
2018/11/02 Pribeník-Miestna Komunikácia a inžinierske siete ns p.č. 1174/2 Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Arpád Jacko-UNImont
90 453.08 €
2/2022 Vystúpenie hudobnej skupiny Zanzibar Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Zanzibar Music Kft.
1 400 000 Ft
1/2022 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Pribeník Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Funny Sport Slovensko s.r.o.
79 907.80 €
Generované portálom Uradne.sk