Užitočné
informácie

Obecný úrad Pribeník
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník

Telefón:

056/62 84 200
0911 990 804

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
43/2023-Z kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Pribeník Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Viola Kótka
5 500 €
52/2023-Z kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Pribeník Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Jozef Wagner
225 €
KZ 1/2023 plynový kombinovaný sporák Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Daniela Copáková
1 650 €
Nájomná zmluva nájom obecného bytu Odb.: Róbert Šváb
Dod.: Obec Pribeník
127.88 €
Dodatok č. 5 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pribeník
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
46/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Zmluva o výkone činnosti zabezpečenie plnenia odbornej činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnickej služby a vzdelávanie, BOZP Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Ján Konopinský - BEPOEL
90 €
MC15022023-001 Vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Pribeník
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
140 €
príloha č. 4 zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Pribeník
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
23/45/054/59 aktivácia z nevýh. uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č.2 Odb.: Obec Pribeník
Dod.: ÚPSVaR
0 €
1/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Csemadok Alapszervezete Perbenyik
Dod.: Obec Pribeník
500 €
2/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: ŠK stolného tenisu Pribeník
Dod.: Obec Pribeník
1 000 €
0134/VSD/2023 vecné bremeno Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Pribeník
0 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.20210330 úprava zmluvných dojednaní Odb.: Obec Pribeník
Dod.: NOVICOM s.r.o.
127 670.90 €
18012023 právne služby Odb.: Obec Pribeník
Dod.: JUDr. Dušan Szabó, advokát
300 €
19012023 administratívne služby Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Levron s.r.o.
0 €
19.01.2023 vedenie účtovníctva Odb.: Obec Pribeník
Dod.: Viola Bacskaiová - KVETY "IBOLYA"
0 €
zmluva o nájme 2 nájom KD Odb.: ARRIVA Michalovce, a.s.
Dod.: Obec Pribeník
100 €
zmluva o nájme nájom KD Odb.: Zoltán Kállai
Dod.: Obec Pribeník
120 €
Dodatok č. 1 D1_23/45/054/24 aktivácia z nevýh. uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č.3 Odb.: Obec Pribeník
Dod.: ÚPSVaR
15 331.68 €
Generované portálom Uradne.sk