SlovenskýSlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  25. JÚL 2024
 • Zmiešané plasty a PET fľaše
  07. AUG 2024
 • Papier a VKM (Tetrapak)
  30. AUG 2024
 • Sklo
  16. JÚL 2024
PRIBENÍK Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Pribeník

Trhová osada sa spomína od roku 1323 ako Perbenyk, z roku 1948 ako Pribeník, maďarsky Perbenyik. Patrila zemianskym rodinám, často menila zemepánov. V roku 1417 vlastnili obec Nagytarkányiovci a Perényiovci, v 18. storočí Szennyeyovci, v 19. storočí Klobušickí a Majláthovci. V roku 1557 je doložený majer a 9 port. Začiatkom 18. storočia Szennyeyovci, v 19. storočí Klobušickí a Majláthovci. V roku 1557 je doložený majer a 9 port. Začiatkom 18. storočia sa úplne vyľudnila, v roku 1715 dosídlilo opustenú obec 14 rodín. V roku 1787 mala 52 domov a 351 obyvateľov, v roku 1828 mala 81 domov a 599 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Od roku 1809 sa tunajší statok špecializoval na chov koní. V chotári boli poľovnícke revíry, mlyn a tehelňa, v roku 1898 tu založili spotrebné družstvo. Za I. ČSR boli obyvatelia väčšinou poľnohospodárski robotníci na veľkostatku J. Majlátha. V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Do roku 1951 tu bola trepáreň konopy a ľanu.