SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o úhrade poplatku za TKO

 09.01.2024

Oznamujeme váženým občanom, že platba za TKO je potrebná a možná až po doručení príslušného rozhodnutia. Rozhodnutia budú doručované od 15. januára. Lehota na zaplatenie je 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Nálepku na odpadovú nádobu  obdržíte až po zaplatení poplatku. Vývoz odpadu bez nálepky na základe dohody s firmou Fura bude uskutočňovaný len do 29. februára 2024. Od 1. marca 2024 vývoz odpadových nádob bez príslušnej nálepky nebude uskutočnený!

Žiadame občanov, ktorí máju v domácnosti obyvateľov, ktorí platia poplatok za TKO v inej obci, alebo dlhodobo nežijú v našej obci, aby do 31. januára 2024 bezodkladne doručili obecnému úradu potvrdenie o tejto skutočnosti. V opačnom prípade bude musieť poplatok uhradiť aj tento občan.

Podrobnejšie informácie vám podajú pracovníčky obecného úradu.
Tel. č..: 056/62 84 200, 0911 990 804
E-mail:
info@pribenik.sk

 


Zoznam aktualít: