MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Műfüves sportpálya

A MŰFÜVES PÁLYA HÁZIRENDJE

 

Általános szabályok:

A házirend betartása mindenki részére (sportolók, látogatók) kötelező!

A házirend területi hatálya a műfüves pálya, illetve az azt körülvevő parkterületén is érvényes.

A pályára lépéssel a használati rend az igénybe vevő részéről elfogadása kerül. A házirend visszavonásig érvényes. A házirend változtatási jogát az üzemeltető fenntartja.

 

Nyitva tartás: 09:00 órától 20:00 óráig.

 

A műfüves pálya használata:

➢ A műfüves pálya az általános iskolai testnevelést, diák- és szabadidősportot kiszolgáló, sportcélú intézmény, melynek feladata a helyi sporttevékenység támogatása mellett, a lakossági és intézményi célú rendezvények lebonyolítása.

➢ A futball labda nem tartozéka a pályának. A játékszert a bérlőnek kell biztosítania.

➢ A műfüves pálya területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell a pálya megóvására, a környezet tisztán tartására.

➢ A pályán oda funkcionálisan nem illő, kárt okozható sporteszközök, úm. pl. kerékpár, görkorcsolya, gördeszka, roller stb. nem használható.

➢ A pálya berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, kísérő,) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.

➢ A műfüves pálya egész területén, illetve annak környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos! Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. A csikkeket a kihelyezett tárolóedényekbe kell elhelyezni!

➢ A műfüves pálya teljes területén tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.

➢ Az elektromos kapcsolóhoz, illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak!

➢ Tilos a pálya területén ételt, italt fogyasztani, vagy a pályát egyéb módon beszennyezni.

➢ Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni.

➢ Tilos a pálya területére állatot bevinni.

➢ A pálya berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését megakadályozni!

➢ Az üzemeltető ellenőrizheti a használati rend betartását. A műfüves pálya területén az üzemeltető ill. annak képviselője jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon ill. a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá ezen személyeket a műfüves pálya területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani.

➢ A pálya területére élőállatot külön engedély nélkül bevinni szigorúan tilos.

➢ A pályán hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

➢ A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.

➢ Minden okozott kárt az üzemeltető felé jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!

➢ A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata.

➢ A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad.

➢ A pálya használója a pálya területére lépés előtt köteles cipőjét megtisztítani a rátapadt szennyeződéstől.

➢ A pálya éjszakára zárva tart a lakókörnyezet nyugalma és esetleges rongálás elkerülése érdekében. Az esetleges rongálás, behatolás szabálysértési, illetve büntető eljárás megindítását, továbbá anyagi kártérítést vonhat maga után. Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a műfüves pálya, tartós, kulturált, szép állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához! Minden kedves vendégünknek jó sportolást, szurkolást, pihenést, kikapcsolódást kíván, az üzemeltető: Községi hivatal Perbenyik

 

Üzemeltető: Községi hivatal Perbenyik, Petőfi Sándor utca, 076 51 Perbenyik.