MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kissebségi nyelv használata

TÁJÉKOZTATÓ


a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a kisebbségi nyelvek használatáról szóló 184/1999 sz. törvény 2. § 3. bekezdése hatályos rendelkezései értelmében

 

A közigazgatási szerv megnevezése: Község Perbenyik

Működési helye: Községi hivatal, S. Petőfiho 276, 076 51 Perbenyik

 

 

A KISEBBSÉGI NYELV, amelyet a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai a hivatali érintkezésben a nevezett szervvel való kapcsolattartás során használhatnaka magyar nyelv.

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

Község Perbenyik és a községi hivatallal való kapcsolattartásban jogában áll szóban és írásban, írásos dokumentumok, okiratok és bizonyítékok benyújtását is beleértve, magyar nyelven kommunikálni.

Jogában áll magyar nyelven benyújtott beadványára ugyanezen a nyelven választ kapni a közigazgatási szervtől, beleértve jogát, hogy kérheti a közigazgatási eljárásban meghozott határozat kiadását magyar nyelven is, illetve jogában áll kérni kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosultsági bizonylat, igazolás, állásfoglalás és hirdetmény kiadását (más közokiratokra ez a jog nem vonatkozik) magyar nyelven is. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza az irányadó.

Jogában áll hivatalos kétnyelvű, államnyelven és magyar nyelven kiállított nyomtatványt igényelni.

A magyar nyelvű ügyintézésre azonos ügyintézési határidők érvényesek, mint az államnyelven történő ügyintézésre.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

Község Perbenyik a magyar nyelven benyújtott beadványra az államnyelvű válaszon kívül magyar nyelven is válaszol. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza a meghatározó. A közigazgatási szerv válasza, ha az egyben közokirat is, az államnyelven kívül a magyar nyelven csak akkor kerül kiadásra, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, állásfoglalásról vagy hirdetményről van szó.

Község Perbenyik közigazgatási eljárásban meghozott határozatát – abban az esetben, ha az eljárásra magyar nyelven benyújtott beadvány alapján került sor, vagy külön kérésre – az államnyelvű határozat mellett magyar nyelvű másodlatban is kiállítja. Kétségek felmerülése esetén az államnyelven kiállított határozat az irányadó.

Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosultsági bizonylat, igazolás, állásfoglalás és nyilatkozat kérésre kétnyelvűen is kiállítható, mégpedig államnyelven és magyar nyelven. Kétségek felmerülése esetén az államnyelven kiállított közokirat a meghatározó.

Község Perbenyik saját hatáskörén belül kérésre kétnyelvű űrlapokat biztosít az állampolgároknak, mégpedig államnyelven és magyar nyelven.

Község Perbenyik a magyar nyelv használatát a következő módon biztosítja:

A község polgármester, alpolgármestere, két hivatali alkalmazott biztosítja a hivatali ügyintézést a kisebbségi nemzet anya nyelvén.

Ha a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérül azon joga, hogy a Község Perbenyik Hivatalban a magyar nyelvet szóban és írásban használhassa (a törvény 7b §-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztályának, amely az ügyben közigazgatási eljárást indít.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kropuch s.k.
polgármester